JudoReg

Wat is JudoReg

Het Juridisch Doctrine Register (JudoReg) stelt zich ten doel unieke, persistente, leveranciers-onafhankelijke gestandaardiseerde verwijzingen naar juridische doctrinaire objecten (rechtswetenschappelijke literatuur) mogelijk te maken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een gest andaardiseerde identifier en bijbehorende beschrijvende metadata.

Er bestaan momenteel vele onderlinge verwijzingen in digitale juridische informatie die alleen tekstueel zijn beschreven, of zijn voorzien van leveranciersafhankelijke identifiers. Hierdoor vergt het opvragen van gerelateerde doctrinaire informatie veel extra zoekwerk. JudoReg heeft tevens de potentie om ook de kwaliteit van (zoekresultaten in) contentintegratie te verbeteren.

Standaard identifier en metadata

Waarvoor kunnen JCDI's worden aangevraagd

Door wie kunnen JCDI's worden aangevraagd

Door wie kunnen JCDI's worden opgevraagd

Documenten